Tin Tức

Xuất khẩu nông lâm thủy sản 8 tháng đạt trên 20 tỷ USD

Kim ngạch xuất khẩu gạo, gỗ sụt giảm trong khi cà phê, thủy sản, hạt điều, tiêu… lại có sự gia tăng cả về sản lượng cũng như giá trị.Theo Bộ NN&PTNT, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 8/2016 ước đạt 2,76 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 8 tháng qua đạt 20,06 tỷ USD, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong số đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 9,9 tỷ USD, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2015. Giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 4,3 tỷ USD, tăng 4,1% so với cùng kỳ. Riêng giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 4,54 tỷ USD, giảm 0,5%.

Xuất khẩu cà phê trong 8 tháng qua tăng 39,9% về khối lượng và tăng 20,7% về giá trị. (Ảnh minh họa: Internet)

Những ngành hàng như cà phê, thủy sản, hạt điều, tiêu… đều có sự gia tăng cả về sản lượng cũng như giá trị. Trong đó tăng mạnh nhất là ngành hàng cà phê, tăng 39,9% về khối lượng và tăng 20,7% về giá trị. Tiếp đó là hạt tiêu, tăng 30,3% về khối lượng và tăng 12,6% về giá trị.Trong khi đó, một số ngành hàng chủ lực như gạo, gỗ và các sản phẩm gỗ, sắn và các sản phẩm sắn lại có sự sụt giảm đáng kể cả sản lượng và giá trị. Ngành hàng lúa gạo cũng sụt giảm về giá trị và sản lượng.

Cụ thể, so với cùng kỳ năm 2015, gạo giảm 16,6% về khối lượng và giảm 13,1% về giá trị. Một số ngành hàng có sự gia tăng về sản lượng nhưng lại có sự sụt giảm về giá trị như: cao su tăng 10,4% về sản lượng nhưng lại giảm 4,6% về giá trị; ngành hàng chè tăng 6,6% về khối lượng nhưng giá trị cũng giảm 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái./.

Theo Kinh tế nông thôn.