luoi nuoi trong thuy san
Tin Tức Uncategorized

Lưới nuôi trồng thủy sản | Những lưu ý khi nuôi cá lóc trong mùng lưới

Tận dụng diện tích mặt nước trên sống, kênh, rạch để nuôi cá lóc trong mùng lưới nuôi trồng thủy sản đang được nhiều hộ gia đình áp dụng. Với diện tích nuôi nhỏ, mật độ thả cao nên người nuôi sẽ dễ dàng trong khâu chăm sóc, quản lý và nâng cao được năng […]